Brutální romantika

Podpořte nás svým pohybem!

23.11.2023

V aplikaci EPP – pomáhej pohybem je Zašívárna jedním z projektů, které můžete podpořit body, které nasbíráte během, chůzí a jiným pohybem. Pokud do měsíce nasbíráme potřebný počet bodů, přispěje nám Nadace ČEZ 100.000 Kč na dotovaná místa pro babičky a dědečky na našich workshopech. Chceme tak přimět starší generaci k větší společenské aktivitě, snížit jejich sociální deprivaci a vytvořit bezpečné místo pro mezigenerační setkávání.

Jak to funguje?

Aplikace EPP je klasická sportovní aplikace, která monitoruje a sleduje váš pohyb. Aplikace zaznamenává váš pohyb (např. chůze, běh, jízda na kole, lyžování, ale třeba i interiérové aktivity typu běh na běžícím pásu) a kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje body. Tyto body můžete kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. A jedním z těchto projektů je i náš projekt Pojďte me společně zašít. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za měsíc přes 200.000 bodů, Nadace ČEZ náš projekt podpoří částkou 100.000 Kč.

Stačí si aplikaci stáhnout do telefonu a zapnout ji pokaždé, když se budete hýbat. Počítá se vše – běhání, procházky, lyžování, ale taky zběsilé shánění vánočních dárků nebo běhání za dětmi v parcích. Během vaší aktivity vám aplikace bude generovat body – ty pak můžete pomocí tlačítka Chci přispět poslat Zašívárně, kterou najdete mezi aktuálními projekty. Na profilu našeho projektu taky můžete sledovat, jak body průběžně ubývají.

Pojďme se společně zašít

Projekt navazuje na naši dlouhodobou práci se seniory, které se snažíme opět zapojit do společenského života. Izolace v době pandemie navíc odhalila, jak velký problém je osamělost (nejen) starších lidí.

Naším cílem je větší zapojení seniorů do společenského života a nabídnutí našeho tvořivého know-how všem, kteří o to mají zájem. Vyšívání a ruční práce obecně mají velký terapeutický účinek a lidé si jejich prostřednictvím mohou odpomoci od stresu a duševní nepohody.

Chceme vypsat tzv. dotovaná místa na našich vyšívacích kurzech.Ty budou určena seniorům v invalidním nebo starobním důchodu. Chceme tak přimět i starší generaci, aby se mohla našich kurzů účastnit a třeba i nás mladší obohatit. Chceme tímto projektem ještě více podpořit propojování různých generací – jsme přesvědčení, že právě ruční výšivka je skvělým mostem mezi mladou a starší generací a už jsme si vyzkoušeli, že společné setkávání je velmi prospěšné pro obě strany.

Máme to vyzkoušené!

Projekt jsme úspěšně pilotovali na jaře 2023. Uspořádali jsme celkem 3 kurzy ruční výšivky s dotovanými místy pro seniory, přičemž o poslední kurz japonské výšivky sashiko byl tak velký zájem, že jsme museli vypsat další termín a účastníky rozdělit do dvou skupin.

Na co přispějete?

Z finančního příspěvku budeme hradit nájem sdílené vyšívací dílny, energie (náklady na ně nám za poslední rok významně vzrostly), materiál, lektorné, náklady na řízení a na propagaci projektu.

V rámci projektu zorganizujeme 10 kurzů o celkové kapacitě 120 míst.

Děkujeme mockrát za podporu. A pamatujte – každá kapka potu se počítá!

Chci přispět

 

 

Také by se vám mohlo líbit